Hoppa direkt till innehåll

Bredband

Uppkopplad för framtiden

Flerbostadshus_webb2

Bostadsrätt och samfällighet

Bor du i en bostadsrätt eller i en villasamfällighet så är det med föreningens styrelse vi tecknar avtal om anslutning. Om föreningens medlemmar vill ha en framtidssäker fiberanslutning till ett öppet nät, så påverka styrelsen i frågan.
Styrelsen utser då en kontaktperson som har den löpande kontakten med oss. Vi har anslutit många föreningar och har ett färdiga koncept för hela processen och lokala samarbetspartners för byggandet av områdesnät och fastighetsnät.

Föreningens intresseanmälan

Är du kontaktperson i styrelsen så klicka på länken till höger för att göra en intresseanmälan. Vi kontaktar dig för ett möte och en besiktning av förutsättningarna. Därefter får ni ett avtalsförslag och beslutsunderlag.

Du som bor i bostadsrätt eller samfällighet

Påverka din styrelse. Du kan via länken till höger skicka en Knuffa på-anmälan som vi samlar på hög. När tillräckligt många gjort det så kontaktar vi styrelsen och berättar om intresset som finns i området.