Bredband

Uppkopplad för framtiden

Koppla upp Internet

Inkoppling_Datorer_2015-03-16

Dator och nätverk

Vi rekommenderar alltid att koppla via en router för ökad säkerhet mot Internet.
Routern fungerar som ett grenuttag och ger dig fler portar att koppla utrustning till.
Du kan med fördel använda en trådlös router och skapa ett trådlöst nätverk hemma.

Internet, telefoni och TV

Internet kopplas via router.
Telebox kopplas direkt mot fiberbox.
TV-box kopplas direkt mot fiberbox.
#inlineditbutton