Bredband

Uppkopplad för framtiden

Övriga intresseanmälningar
Gör en intresseanmälan

Här tar vi emot intresseanmälningar från fastighetsägare som inte finns upplagda i vår databas. Om det finns stort intresse på områden vi inte definierat kan vi komma att aktivera området som anslutningsbart.
Intresse Intresse 108 st 95%
Möjliga anslutningar: 114 st
Karta