Hoppa direkt till innehåll

Bredband

Uppkopplad för framtiden

Flerbostadshus_webb

Bygg med fiber från början

Fullt ös ända in i vardagsrummet

Anslutningen till Njudung Energis öppna Stadsnät är dimensionerad för framtiden redan idag. Vi vill att du ska känna att den investe­ring du gör räcker länge och ger mervärden både för dig och för de som ska använda den. Stadsnätet ger obegränsad kapacitet för framtiden.

ICT-infrastruktur hela vägen

Njudung Energi bygger en viktig infra­struktur till nytta för alla i regionen. Via fiber kan vi bära fram olika tjänsteleverantörer och en mångfald med prestandakrävande tjänster till regionens invånare och företag.

Vem vill sitta inlåst?

Den monopolistiska tiden är förbi - en ny folkrörelse är på frammarsch som kräver valfrihet i näten. Allmännyttan, Hyresgästföreningen och Stadsnätsföreningen föreskriver öppna nät där den enskilde själv ska kunna göra sitt eget val. Inlåsningseffekterna i Njudung Energis öppna Stadsnät är eliminerade. Detta beroende på att Njudung Energi inte har antagit rollen som tjänstelevereantör utan istället bara ansvarar för transporten av tjänsterna.

Enkelt för fastighetsägarna

Stadsnätet levererar en komplett plattform för Internet, TV och telefoni. Det innebär att byggare och fastighetsägare till flerbostadshus inte behöver välja något utbud till slutkonsumenten. Slutkonsumenten väljer själv vilka tjänster som önskas köpas i det öppna Stadsnätet och är även fri att byta tjänsteleverantör om så önskas, utan långa bindningstider.

Stadsnäten kopplas samman

Vi är inte ensamma om att bygga Stadsnät. Ser man det ur regional eller nationell vinkel så är Stadsnäten den sista länken i en ny regional öppen nätstruktur. Vi tillsammans med andra Stadsnät bygger supersnabba motorvägar som knyter samman människor och verksamheter.
De öppna Stadsnäten håller på att förändra bredbandskartan i syfte att ge användarna det de mest vill ha: hög prestanda, låga priser och valfrihet.