Bredband

Uppkopplad för framtiden

Ramkvilla
Det är mycket glädjande att äntligen kunna erbjuda fler i Ramkvilla fiberanslutning!

Njudung Energi gör alltid ett hembesök där vi tillsammans kommer överens om grävning, bästa placering av fiberboxen i bostaden samt reder ut praktiska funderingar som berör just din bostad. Al...an idag! Njudung Energi finns nära dig! Kontakta oss via mejl bredband@njudung.se eller telefon via 0383-76 38 00, under rådande omständigheter med pandemin kan vi inte ta emot bes.
Intresse Intresse 2 st 6%
Beställning Beställning 16 st 44%
Möjliga anslutningar: 36 st
2022-04-27

Nu är de som beställt fiber anslutna till Njudung Energis öppna Stadsnät och projektet är därmed avslutat.
Intresserad av efteranslutning? Kontakt oss!

2022-03-31

Nu är vi i full gång med installationerna i Ramkvilla. Det är Smålands Fiberteknik som kommer kontakta er för att utföra installationen i ert hem. Från den dagen ni fått fibern installerad får ni testa på toksnabbt internet 250 Mbit/s under en månad. Tjänsten avslutas automatiskt.

2022-03-07

Schakten i området pågår för fullt. Efter att förläggningen av kanalisationen är klar så blir nästa steg blåsning av fiber. Det är vår entreprenör Smålands Fiberteknik som blåser och installerar fibern.

2021-12-21

Kundbesöken i förtätningsprojekt Ramkvilla är i stort sett klara och vi jobbar nu med projektering och rekning inför nästa steg i processen. Planerad schaktstart under våren 2022.

2021-10-27

Kundbesöken i Ramkvilla pågår för fullt!

Det är vår samordnare Adam som kommer att kontakta er för bokning av tid. Vid mötet får ni mer information rörande allt praktiskt.