Bredband

Uppkopplad för framtiden

Hultanäs-Näshult
PTS Projekt Hultanäs-Näshult

Efter semestern 2021 sökte Njudung Energi stödmedel för utbyggnad av fiber på landsbygden. Nu står det klart att 11 miljoner kronor delas ut till två av våra ansökta projekt där glädjande nog Hultanäs-Näshult är ett av projekten. Under vecka 16 höll vi ett informationsmöte. Om ni har ytterligare några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. Informatio...
Beställning Beställning 55 st 45%
Möjliga anslutningar: 122 st
2022-06-15

Vi har just lämnat in en rapport om projektstatus till PTS (Post- och Telestyrelsen) och förtydligat leveranstiden till:
"Enligt överenskommelse, dock senast 2024-08-01".
Nu genomför vi möte med vägsamfälligheter för att bestämma förläggningsvägarna och därefter kommer vi att börja boka hembesök med er.

2022-05-05

Nu har det kommit in en del anslutningsavtal! Parallellt med detta är vi ute i området och rekar markförhållanden tillsammans med markägare och vägföreningar. Efter det kommer vi att dra igång med hembesöken.
Ni som inte skickat in ännu, glöm inte att sista datum är 31 maj. Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar.