Hoppa direkt till innehåll

Bredband

Uppkopplad för framtiden

Farstorp Förtätning

Nu erbjuder vi fiber till fler i Farstorp!

Din fastighet erbjuds härmed en nyckelfärdig fiberanslutning till Njudung Energis öppna Stadsnät. Det är mycket glädjande att äntligen kunna erbjuda fler i Farstorp fiberanslutning! Dagen har kommit för er som väntat på fiber. Anslutningsavtal och allmänna villkor är bifogade i brevet tillsammans med folder och svarskuvert. När avtalet kommit oss tillhanda så skickar vi u...
Beställning Beställning 8 st 25%
Möjliga anslutningar: 32 st

2023-08-10

Anslutningsavtalen är nu utskickade till ert område!
Senast 2023-09-30 vill vi ha ert avtal oss till handa, skicka gärna in det redan idag.
Tveka inte att kontakta oss ifall ni har några frågor eller funderingar!