Bredband

Uppkopplad för framtiden

Myrlanda
Myrlanda

DIN FASTIGHET ERBJUDS EN NYCKELFÄRDIG FIBERANSLUTNING TILL NJUDUNG ENERGIS ÖPPNA STADSNÄT OM PRISET 25 000 KR INK. MOMS. Vi har gjort en projektering av området och förutsättningen för att vi ska kunna erbjuda fiberanslutning så behöver alla 10 intresseanmälda hushåll ansluta sig samt att vi får tillstånd att komma fram på den tänkta schaktsträckan. När alla anslutningsavt...
Intresse Intresse 4 st 40%
Beställning Beställning 6 st 60%
Möjliga anslutningar: 10 st
Minimikrav
Vi behöver 10 st beställningar för att gå vidare
6 av 10
Projektet blir tyvärr inte av!

Avtalsutskicket som vi gjorde, med sista svarsdag 2022-03-31, har inte uppnått den teckningsnivå som krävdes för att kunna starta projektet. För att projektet skulle startat hade det behövts tio anslutningar. Samtliga inkomna avtal gällande projektet annulleras och ni som har skickat in påskrivit avtal är inte längre bundna till det. Har du några frågor om bredbandsprojektet...

Avtalsutskick

Under vecka 10 kommer anslutningsavtal skickas ut till fastighetsägarna i Myrlanda.
Ifyllt och signerat avtal ska vara oss tillhanda senast 31/3-2022