Bredband

Uppkopplad för framtiden

Koppla upp Internet

Dator och nätverk
Vi rekommenderar alltid att koppla via en router för ökad säkerhet mot Internet.
Routern fungerar som ett grenuttag och ger dig fler portar att koppla utrustning till.
Du kan med fördel använda en trådlös router och skapa ett trådlöst nätverk hemma.
Internet, telefoni och TV
Internet kopplas via router.
Telebox kopplas direkt mot fiberbox.
TV-box kopplas direkt mot fiberbox.