Bredband

Uppkopplad för framtiden

Karlstorp
Till_webb_med_EU
PTS Projekt Karlstorp

Efter semestern 2021 sökte Njudung Energi stödmedel för utbyggnad av fiber på landsbygden. Nu står det klart att 11 miljoner kronor delas ut till två av våra ansökta projekt där glädjande nog Karlstorp är ett av projekten. Under vecka 16 höll vi ett informationsmöte. Om ni har ytterligare några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. Information och anslut...
Intresse Intresse 1 st 0%
Beställning Beställning 67 st 32%
Möjliga anslutningar: 212 st
2022-06-15

Vi har just lämnat in en rapport om projektstatus till PTS (Post- och Telestyrelsen) och förtydligat leveranstiden till:
"Enligt överenskommelse, dock senast 2024-11-30".
Parallellt med att vi bokar hembesök genomför vi möte med fastighetsägare, markägare samt vägsamfälligheter för att bestämma förläggningsvägarna.

2022-04-28

Nu börjar det trilla in en hel del anslutningsavtal! Parallellt med detta är vi ute i området och rekar markförhållanden tillsammans med markägare och vägföreningar. Hembesök kommer påbörjas inom kort.
Ni som inte skickat in ännu, glöm inte att sista datum är 31 maj. Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar.